Β Διαλογής

Β Διαλογής

Στην κατηγορία αυτή θα βρείτε προ’ι’όντα προς πώληση σε μειωμένη τιμή, για τους παρακάτω λόγους:

1.  προϊόντα τα οποία δεν έχουν κάποιο ελάττωμα αλλά επιθυμούμε να ξεστοκάρουμε

2. προϊόντα τα οποία έχουν κάποιο ελάττωμα αλλά μπορούν να είναι λειτουργικά

3. προϊόντα τα οποία έχουν κοντινή ημερομηνία λήξης

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.